Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Radioaktivní odpady

Radioaktivní odpady

Ve všech oborech, kde se pracuje s radioaktivními látkami (jaderná energetika, zdravotnictví, průmysl, výzkum atd.), vznikají radioaktivní odpady (RAO).

RAO je vždy dělen do několika kategorií dle své aktivity (popř. poločasu rozpadu). Tato kategorizace nemusí být shodná ve všech státech. Dle International Atomic Energy Agency (IAEA) se RAO dělí do pěti skupin (International Atomic Energy Agency, 2009):

Nuclear waste classification, zdroj: http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1419_web.pdf

  • VSLW (velmi krátce aktivní odpad) – např. z průmyslu,
  • VLLW (velmi nízce aktivní odpad) - např. nízce aktivní zemina a suť
  •  LLW (nízce aktivní odpad) - materiály, které obsahují krátce vysoce aktivní odpady nebo dlouze nízce aktivní odpady
  • ILW (středně aktivní odpad) - Dlouho aktivní radionuklidy
  • HLW a NSF („high level waste“ a „nuclear spent fuel“) - RAO generující velké množství tepla či velké množství dlouho aktivního odpadu