Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Výplně HÚ

2021 - Výplně a ostatní inženýrské komponenty HÚ

Projekt se zabývá problematikou komponent inženýrských bariér v hlubinném úložišti (HÚ), tj. výplněmi ukládacích vrtů/komor a chodeb. Dalšími komponentami sloužícími pro uzavírání úložiště jsou např. výplně zátek a ostatních prostor úložiště. Projekt je rozdělen do 15 dílčích úkolů.

Název projektu:          Výplně a ostatní inženýrské komponenty HÚ

Doba trvání:                2021 - 2026

Příjemce:                     Fakulta stavební ČVUT

Poddodavatelé:          AFRY CZ s.r.o.; Technická univerzita v Liberci; ÚJV Řež, a.s.; SATRA, spol. s r.o.; SG Geotechnika a.s.

Zadavatel výzkumu:   SÚRAO

Inženýrské bariéry jsou uměle přidanými materiály do HÚ a jejich účelem je zajistit dlouhodobou bezpečnost úložiště. Patří mezi ně ukládací obalový soubor (UOS) a výplně ukládacích vrtů (v případě ukládání vyhořelého jaderného paliva), výplně komor (v případě ukládání ostatních radioaktivních odpadů) a výplně chodeb.

Výplně ukládacích vrtů (tzv. buffer) zabraňují přítoku vody k obalovým souborům, zaručují odvod tepla a tlumí vliv mikrobiální aktivity. Výplně ukládacích chodeb (tzv. backfill) brání vzniku preferenčních cest pro radionuklidy.

Dalšími důležitými komponentami jsou především zátky vrtů, které musí bezpečně oddělit již zaplněné části úložiště od těch provozovaných, a výplně ostatních prostor úložiště (např. obslužné prostory), které mohou rovněž tvořit preferenční cesty pro migraci radionuklidů.

V návaznosti na již provedené výzkumy se projekt zaměřuje na analýzu klíčových procesů ovlivňujících chování výplňových materiálů, na charakterizaci vlastností inženýrských bariér na bázi jílů a na posouzení míry jejich transformace za podmínek relevantních pro HÚ. Projekt se nezabývá problematikou UOS. Projekt bude ukončen v roce 2026 závěrečnou zprávou (resp. Dílčím úkolem č. 13) “Návrh českého koncepčního řešení bufferu, backfillu, zátek, výplní komor ostatních RAO, ostatních výplní a konstrukčních prvků (materiál + technické řešení) REV.1”.