Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Tiché tunely

2019 - Tiché tunely

Cílem projektu bylo objasnit způsob prostorového šíření hluku uvnitř tunelu a na jeho ústí a následně navrhnout akustické obklady k omezení negativních vlivů odrazů hluku.

Název projektu:          Tiché tunely

Doba trvání:                2019 - 2021

Příjemce:                     EKOLA group, spol. s r.o.

Spolupříjemce:            Fakulta stavební ČVUT

Aplikační garant:        ŘSD ČR

Poskytovatel dotace:  TAČR – program EPSILON

Hlavním výstupem jsou materiály - prvky s akustickou funkcí, které  splňují veškeré technické a jiné požadavky pro prostředí tunelů. Pro jejich vývoj byly využívány laboratorní i in situ měření a počítačové simulace.

U testovacího polygonu vystavěného ve štole Josef byly kontinuálně zajišťovány servisní práce pro neměnné funkční a akustické vlastnosti, konstrukce polygonu byla doplněna o speciální montážní profily k rychlé a flexibilní instalaci různých akustických obkladů. Testovací areál byl rozšířen o konstrukci demontovatelné protihlukové stěny dočasně vybudované před portály štoly Josef. Průběžně byly aktualizovány a kalibrovány softwarové modely, které byly využity jak pro polygon ve štole Josef, tak pro lokalitu tunelu Radejčín na D8.

Klíčovou aktivitou byl "Návrh principu snížení hlučnosti tunelů na modelových situacích", který vznikl na základě sérií měření na fyzikálním modelu ve štole Josef (měřítko 1:3), simulací na akustických modelech, jejich vzájemné korelaci a kalibraci. Souběžně probíhal vývoj nových materiálů - prvků do prostředí tunelů, požadavky na tyto materiály byly částečně aktualizovány a doplněny. Výsledkem byla výroba a ověření funkčních vlastností laboratorního vzorku akustického obkladu pro prostředí tunelu.

TvT_1

TvT_2

TvT_3