Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / SWISS

2014 - SWISS (MF ČR)

Protože se v České republice takový výzkum dosud neprováděl (nebylo k dispozici vhodné podzemní pracoviště), bylo nutné přizvat zahraniční konzultanty. Účast švýcarských specialistů z organizace NAGRA umožnila definovat a realizovat experimentální program laboratoře tak, aby byly výzkum a tréninkové procesy smysluplné a neopakovaly se již překonané experimentální postupy a náměty výzkumu. Kromě provozovatele Podzemní laboratoře Josef byla přizvána ke spolupráci i společnost ÚJV Řež s ohledem na její kompetence v oblasti laboratorního výzkumu této problematiky.

Po zahájení projektu (listopad 2014) byla ve štole Josef vybrána rozrážka pro budoucí laboratoř a provedeny potřebné úpravy před vlastní výstavbou.

Vybudováním a provozováním specializované laboratoře ve štole Josef vznikla možnost  tréninku odborníků v reálném in situ prostředí, zvládnutí netradičních experimentálních metodik a výzkumných postupů. Tím se zkvalitnila příprava mladých odborníků českých univerzit pro oblasti výzkumu transportních procesů.

Schéma laboratoře v GrimseluLokace laboratoře Grimsel