Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Stopovače 2

2016 – Stopovače 2

Standardní stopovací zkoušky v puklinovém kolektoru směřují k určení aktuálních hydrologických, resp. migračních parametrů, ale detailní geometrie vodivých cest není popsána.

Název projektu:          Vícegenerační neaktivní stopovače

Příjemce:                     PROGEO s.r.o

Spolupříjemce:            WATRAD spol. s r.o.

Smluvní výzkum:       Geologický ústav AV ČR, FSv ČVUT

Doba trvání:               2016 – 2019

Poskytovatel dotace:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – OPPIK

Cílem projektu je vývoj a ověření funkčnosti série snadno identifikovatelných barevných stopovačů stejného fyzikálního chování, které průchodem puklinou zůstanou fixovány na povrchu. Užití rozdílných barevných stopovačů v časových intervalech umožní detailně identifikovat systém vodivých cest při změnách poměrů proudění puklinovým systémem, nebo rozvoje nových puklinových cest v případě hydraulického štěpení.

CEG se v rámci smluvního výzkumu od prosince roku 2017 podílelo na:
• zajištění provozu laboratoře v in situ podmínkách včetně administrativního zázemí
• přípravě podmínek pro průmyslový výzkum stopovačů v místě výzkumného polygonu
• realizaci testovacího in situ polygonu, vč. odběru jader z oblasti barvených puklin
• přípravě a provozu laboratoře pro práci s makrobloky
• výzkumu zaměřeném na vliv vyvíjených značkovacích látek na mechanické vlastnosti vzorků z vrtných jader

Monitoring vrtu