Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Ringen

Ringen

Projekt RINGEN (Research INfrastructure for Geothermal ENergy) zahrnuje vybudování vysoce specializovaného geotermálního centra v Litoměřicích, ve kterém jsou soustředěna klíčová vybavení, technologie a zázemí pro výzkum geotermální energie.

Název projektu:          Výzkumná infrastruktura RINGEN

Příjemce:                     Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Spolupříjemci:             Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., ÚGN AV ČR, v.v.i., ÚSMH AV ČR, v.v.i., ČGS, TUL, Fakulta stavební ČVUT, UJEP Ústí nad Labem, Technická univerzita Ostrava

Doba trvání:               2017 – 2020

Poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – OPVVV

 Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení investičních a provozních rizik spojených s jímáním zemského tepla v různých geologických podmínkách a umožnit jeho masivní a bezpečné využívání. Na realizaci spolupracuje tým zahrnující přibližně 50 výzkumných a odborných pracovníků, kteří se podílejí na řešení čtyř hlavních výzkumných programů – Teplotní tok a teplotní podmínky v zemské kůře, Indukovaná seismicita a tektonické napětí, Hydrogeologie, hydrochemie a termohydraulické modelování a Geologie zájmové oblasti.

RINGEN je situován do areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích. Zde tvoří odborné zázemí pro výzkum efektivního využití hlubinné geotermální energie a poskytuje služby veřejným i soukromým vysokým školám, výzkumným institucím a firmám.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. provádí v rámci projektu RINGEN v Podzemní laboratoři Josef dlouhodobá měření mikroposunů na zlomech.