Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Reclay

2019 – Odpadní jíly – Reclay

Cílem projektu je využít odpadní materiály, které vznikají při průmyslovém zpracování jílových surovin, a zužitkovat je při modifikace tamponážní směsi používané u hloubených vertikálních kolektorů pro nízkopotenciální geotermální technologie.

Název projektu:          Kompozit na bázi odpadních jílů jako substitut tamponážní směsi pro nízkopotenciální tepelná čerpadla

Doba trvání:               2019 – 2022

Příjemce:                     CHEMCOMEX, a.s.

Spolupříjemce:            Fakulta stavební ČVUT

Poskytovatel dotace:  TAČR – program EPSILON

Na základě výsledků laboratorních zkoušek byly pro výzkum zvoleny dva materiály – kaolín z kompostárny Jarošovice s.r.o. (nebobtnavý materiál) a podsítné z Keramostu a.s. (bobtnavý materiál). S vybranými materiály a jejich směsmi s cementem, pro jehož obsah ve směsi byl zvolen limit 20 %, pokračovaly další laboratorní zkoušky. Vhodnost materiálu pro zálivku byla posuzována na základě tepelné vodivosti, hydraulické vodivosti a také zpracovatelnosti.

V další fázi projektu byla ověřena vhodnost vybraných směsí pro zálivku na „fyzikálních modelech vrtů“. Základem směsí použitých pro in situ testy byl kaolin, resp. šlika jemná, přísady tvořil cement, materiál ze slévárenských forem a menší podíl bentonitových odpadů.

Fyzikální modely představovaly do výšky 4 m svisle fixované PPR trubky o Ø 70, resp. 200 mm zajištěné proti deformaci vlivem vlastní tíhy modelu s náplní. Po zaplnění zálivkou (ručním, resp. pomocí čerpadla Filamos) a vyzrání směsi byly modely demontovány a vzorky zálivky analyzovány. Pro testovací polygon byla z vytipovaných lokalit zvolena Praha-Zbraslav, pro kterou byl již také vypracován Projekt geologických a vrtných prací.

Rec_1

Rec_2