Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Bentonit - plyn

2014 - Plynopropustnost bentonitu (GAČR)

Projekt je zaměřený na výzkum plynopropustnosti smektitických jílů v souvislosti s využitím jejich vlastností pro těsnicí vrstvy u skládek odpadu a při konstrukci hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.

Jíly a materiály na bázi jílů (zejména smektitických) se pro svoji velmi nízkou propustnost používají jako těsnicí materiál v inženýrských konstrukcích. Důležitou oblastí pro využití těchto materiálů je zabezpečení skládek (nejen) komunálního odpadu těsnicí vrstvou a v budoucnu také jejich aplikace při výstavbě hlubinného úložiště vysoce aktivního jaderného odpadu. Jak ve skládkách, tak v hlubinném úložišti může a velice pravděpodobně i dojde k vývinu plynů, které mohou negativně ovlivnit funkci a bezpečnost těsnicích vrstev.

Cílem projektu je výzkum migračních vlastností českých smektitických jílů pro plyny a odhalení klíčových vlastností spojených s dlouhodobou bezpečností skládek a hlubinného úložiště jaderných odpadů. Mezi hlavní úkoly patří zjistit minimální tlak plynu, při kterém dochází k vytvoření preferenčních cest, a dále sledovat dynamiku tohoto jevu včetně schopnosti samohojení. Důležitým cílem je také určit vliv nehomogenity prostředí na tyto jevy.

Testovací zařízení pro měření plynopropustnosti bentonitu