Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / PAMIRE

2014 - PAMIRE (TAČR)

Cíl projektu vychází z nutnosti co nejvíce snížit nejistoty, kterými je zatížen přenos výsledků laboratorního výzkumu a simulací do in situ podmínek.

V případě projektu PAMIRe se jedná o migrační procesy v horninovém prostředí hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Řešení tohoto projektu napomáhá i účast zahraničních expertů v rámci projektu Fond partnerství (Ministerstvo financí ČR).

Hlavní náplní projektu je tedy posoudit možnost implementovat výstupy laboratorního studia transportních procesů stopovačů do reálných podmínek granitických hornin (experiment in-situ) a do modelů, vyhodnocujících difúzi radionuklidů do horniny. Současně budou sestaveny pracovní a metodické postupy, které budou umožňovat přenos informace o vlastnostech hornin a procesech v nich probíhajících z mikroměřítka do reálného měřítka. Pro dosažení uvedených cílů budou vytvořeny závazné metodiky týkající se využití speciálních stopovačů (radionuklidů) či moderních analytických metod.

Do konce roku 2014 byla v Podzemní laboratoři Josef upravena v granitických horninách 80 m dlouhá rozrážka , která bude využívána jak pro migrační laboratoř, tak i pro další  in-situ výzkum vyžadující zvláštní bezpečnostní režim. Od běžného provozu ve štole je tato rozrážka izolována dvojitou stavební bezpečnostní příčkou. V rozrážce bylo vybudováno osvětlení, rozvody elektřiny, systém nuceného větrání a částečně vybetonována počva. Počítá se i s rozvodem vysokorychlostního internetu.

Montáž nuceného větrání v rozrážceFinální úpravy větráníMonitoring vrtu