Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / NAKI

2016 – NAKI (MK – program NAKI II)

Projekt byl zaměřen na zajištění a ochranu hrází historických rybníků, jež jsou součástí našeho kulturního dědictví, prostřednictvím nově navržené technologie pro opravy těles hrází.

Název projektu:          Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví 

Příjemce:                     Fakulta stavební ČVUT

Doba trvání:               2016 – 2020

Poskytovatel dotace:  Ministerstvo kultury ČR – program NAKI II

 

Technologie byla ověřována na sekčním fyzikálním modelu vystavěném v areálu štoly Josef a výstupem tohoto experimentálního výzkumu je certifikovaná metodika Těsnění hrází malých vodních nádrží stříkaným bentonitem.

V posledním roce projektu byly na sekčním modelu testovány různé způsoby stabilizace a ochrany těsnící bentonitové vrstvy s využitím geotextilních rohoží. Výchozí stav hrází v roce 2020 byl ovlivněn dříve uskutečněnými experimenty, tzn. vrstva bentonitu byla z větší části odstraněna. Na těchto hrázích byly provedeny referenční filtrační experimenty. Poté byla aplikována těsnící vrstva spolu s ochrannou geotextilií a následně provedeny opakované filtrační experimenty. V průběhu experimentů byla prováděna i geofyzikální měření s cílem získat podrobnější informace o průběhu proudění experimentálními tělesy. Monitoring průběhu průsaku tělesy experimentálních hrází byl doplněn piezometry, které umožnily sledovat průběh rozhraní nasycené a nenasycené zóny.

Součástí řešení projektu byly i výstupy týkající se mapování historických rybníků ve čtyřech zájmových oblastech, které byly zpracovány v knize „Vybrané kapitoly z historie rybníků“ zahrnující informace o více než 500 rybnících. Náplň projektu představoval i výzkum vlastností historických hrází, jehož součástí byla aplikace geofyzikálních metod. Takto získané poznatky posloužily jako podklad pro certifikovanou metodiku neinvazivního průzkumu hrází (vyhodnocení nehomogenit, průsaků, deformací).

NAKI_ 1

NAKI_2

NAKI_3