Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / IE Bukov

2017 – In situ modely v PVP Bukov

Cílem projektu „Interakční fyzikální modely in-situ v PVP Bukov“ je, na základě provozování interakčních experimentů (IE) v reálném horninovém prostředí, porovnat několik druhů materiálů a jejich reakce v přirozeném prostředí hlubinného úložiště (HÚ).

Název projektu:          Interakční fyzikální modely in situ v PVP Bukov

Doba trvání:                2017 – 2024

Příjemce:                     Fakulta stavební ČVUT

Zadavatel výzkumu:   SÚRAO

10 fyzikálních modelů (FM) je provozováno od března 2019 – všechny jsou uměle saturovány vodou a teplota topidel u pěti FM (ve vrtech o průměru 250 mm) je nastavena na cca 100, resp. 200 °C. Sledované veličiny (teplota, pórový tlak, totální napětí, relativní vlhkost) jsou on line přenášeny datovou sítí na webové rozhraní.

V průběhu provozování modelů se objevily problémy s průnikem vody do topidel a  do kabeláže k měřicímu systému, čímž došlo k poškození některých komponent. Poruchy byly odstraněny, mj. u FM5 muselo být vyměněno topidlo, a k prevenci těchto událostí byla přijata opatření. U topidel byla rovněž provedena výměna mechanických stykačů za polovodičové, které zajistí vyšší spolehlivost a přesnost regulace výkonu topidel. 

Odebírané vzorky podzemních vod pro chemickou a mikrobiologickou analýzu nevykazují výrazné trendy a změny u sledovaných parametrů, nebylo také prokázáno ovlivnění chemického složení podzemních vod přitékajících do rozrážky působením experimentů. Z rozboru mikrobiálního osídlení ve vzorcích podzemní vody i bentonitu, který je založen na extrakci a analýze DNA, vyplývá, že většinou převažují organismy aerobní, detekovány však byly i organismy anaerobní.

IE_1

IE_2

IE_3