Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / IB 200C

2018 – Inženýrská bariéra 200C

Hlubinné úložiště (HÚ) je v současnosti jedinou bezpečnou cestou pro ukládání vyhořelého jaderného paliva. Bezpečnost HÚ je založena na multibariérovém systému, který brání šíření kontaminantů do životního prostředí.

Název projektu:          Inženýrská bariéra 200C

Doba trvání:                2018 - 2025

Příjemce:                     Fakulta stavební ČVUT

Spolupříjemce:            Přírodovědecká fakulta UK, Česká geologická služba, Teramed, s.r.o.

Aplikační garant:        SÚRAO

Poskytovatel dotace:  TAČR – program THÉTA

Projekt je zaměřen na výzkum chování inženýrské bariéry, jestliže teplota na povrchu ukládacího obalového souboru (UOS) dosahuje 150 °C – 200 °C, což může přinést výrazné finanční úspory díky vyšší hustotě ukládání UOS. Provozováním fyzikálního modelu budou rovněž získány kvalitnější vstupy pro bezpečnostní analýzu.

Po úspěšném dokončení výstavby „Modelu úložného místa za vysoké teploty“ v říjnu 2019 začalo plnění dalších deklarovaných výstupů. „Provozování pokročilé bariéry za vysoké teploty“ probíhá bez zásadnějších zádrhelů, průběžně jsou zaznamenávána a ukládána data z čidel umístěných v modelu. V listopadu 2020 byly pomocí jádrového vrtu odebrány první vzorky bentonitu z inženýrské bariéry, které byly následně podrobené analýze zaměřené na rozložení objemové hmotnosti, vlhkosti a stupně nasycení, na mineralogickou a mikrobiologickou analýzu.

Další výstupy jsou plánovány do závěrečného období projektu, přesto jejich příprava kontinuálně probíhá. Byl vyroben prototyp pro odběr pórové vody ze saturovaného bentonitu, pomocí fázové XRD analýzy byla provedena mineralogicko-geochemická charakteristika bentonitu zahřívaného po dobu desítek měsíců na 200 °C.

IB_1

IB_2

IB_3