Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / IB 200C

2018 – Inženýrská bariéra 200C

Hlubinné úložiště (HÚ) je v současnosti jedinou bezpečnou cestou pro ukládání vyhořelého jaderného paliva. Bezpečnost HÚ je založena na multibariérovém systému, který brání šíření kontaminantů do životního prostředí.

Název projektu:          Inženýrská bariéra 200C

Doba trvání:                2018 - 2025

Příjemce:                     Fakulta stavební ČVUT

Spolupříjemce:            Přírodovědecká fakulta UK, Česká geologická služba, Teramed, s.r.o.

Aplikační garant:        SÚRAO

Poskytovatel dotace:  TAČR – program THÉTA

Projekt je zaměřen na výzkum chování inženýrské bariéry za vysoké teploty 150 °C - 200 °C. Provozováním fyzikálního modelu budou  získány kvalitnější vstupy pro bezpečnostní analýzu.

Po úspěšném dokončení výstavby „Modelu úložného místa za vysoké teploty“ v říjnu 2019 začalo plnění dalších výstupů. Probíhá „Provozování pokročilé bariéry za vysoké teploty“  a průběžně jsou zaznamenávána, ukládána a zpracovávána data z čidel umístěných v modelu.

V roce 2022 pokračovalo provozování fyzikálního modelu bariéry a práce na ostatních výstupech projektu. Potřetí se odebíraly vzorky materiálu z experimentu a byly zahájeny práce na jejich charakterizaci. 

Výsledky projektu byly prezentovány na 8th International Conference on Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement.

 IB_1

IB_2

IB_3