Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / EURAD

2019 - EURAD

V červnu 2019 byla zahájena spolupráce 51 institucí z 21 zemí Evropy v rámci platformy EURAD – European Joint Programme on Radiactive Waste Management.

Název projektu:          EURAD

Doba trvání:                2019 - 2024

Příjemce:                     51 institucí z 21 evropských zemí

Poskytovatel dotace:  Euratom reaserch and training programme 2014 – 2018 

 

Hlavními cíli projektu EURAD je podporovat v zúčastněných státech výzkum a vývoj pro bezpečné nakládání s různými druhy radioaktivního odpadu, rozvíjet znalosti pro bezpečnou konstrukci hlubinných úložišť a posílit správu znalostí a jejich přenos mezi organizacemi a státy.

 Výzkumné aktivity pokrývají řadu tematických okruhů. Ve čtyřech z nich se CEG účastní jako „třetí strana“ pro SÚRAO (Waste Management Organisation), a to v pracovních skupinách CORI (Cement-Organics-Radionuclide Interactions), GAS (Mechanics Understanding of Gas Transport in Clay Materials), HITEC (Infl uence of Temperature on Clay-based Material Behaviour) a MAGIC (Chemo-Mechanical AGIng of Cementitious materials). CEG zastává funkci koordinátora i dalších pracovišť ČVUT pro EURAD a podílí se na koordinaci HITEC.

V rámci CORI se CEG podílelo na přípravě vzorků betonu odebraných v ÚRAO Richard a jejich následné analýze. Současně se věnuje vlivu vnějších podmínek (teplota, radiace) na chování cementových past obsahujících organické plastifikátory.

Výzkum proudění plynu v bentonitové bariéře, který je simulován dlouhodobými a cyklickými testy na vzorcích Ca-Mg bentonitů, je prováděn v rámci pracovní skupiny GAS.

V rámci HITEC CEG zkoumá vliv dlouhodobého tepelného zatížení na geotechnické parametry bentonitu. CEG tyto parametry měří v průběhu tepelného zatěžování (130 °C) a provozuje termo-hydraulický experiment malého měřítka (komora průměr 30 cm, výšky 30 cm) vedoucí k získání dat pro matematické modelování.

MAGIC se zaměřuje na vývoj mechanických vlastností cementových materiálů vystavených chemickým vlivům z prostředí hlubinných úložišť. V mikro i makro měřítku se zkoumá mechanické chování cementového materiálu s nízkým pH. Testovací program zahrnuje umělé stárnutí s přihlédnutím k chemickým a mikrobiálním účinkům a skutečným podzemním podmínkám. CEG se zaměřuje na mechanické chování v makro měřítku.

CEG se také účastní jednoho ze tří pracovních balíčků zaměřených na znalostní management (Knowledge Management) se specializací na „Trénink a mobility“.

EUR_1

EUR_2