Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / EURAD

2019 - EURAD

V červnu 2019 byla zahájena spolupráce 51 institucí z 21 zemí Evropy v rámci platformy EURAD – European Joint Programme on Radiactive Waste Management.

Název projektu:          EURAD

Doba trvání:                2019 - 2024

Příjemce:                     51 institucí z 21 evropských zemí

Poskytovatel dotace:  Euratom reaserch and training programme 2014 – 2018 

 

Hlavními cíli projektu EURAD je podporovat v zúčastněných státech výzkum a vývoj pro bezpečné dlouhodobé nakládání s různými druhy radioaktivního odpadu, rozvíjet stávající znalosti pro bezpečnou konstrukci hlubinných úložišť, posílit správu znalostí a jejich přenos mezi organizacemi a státy.

RD&D aktivity pokrývají 7 tematických okruhů. Ve třech z nich se CEG účastní jako „třetí strana“ pro SÚRAO (Waste Management Organisation), a to v pracovních skupinách CORI (Cement-Organics-Radionuclide Interactions), GAS (Mechanics Understanding of Gas Transport in Clay Materials) a HITEC (Influence of Temperature on Clay-based  Material Behaviour). CEG zastává funkci koordinátora i dalších pracovišť ČVUT pro EURAD a podílí se na koordinaci HITEC.

V rámci CORI se CEG podílelo na přípravě vzorků betonu odebraných v ÚRAO Richard a jejich následné analýze. Výzkumu proudění plynu v bentonitové bariéře, který je simulován dlouhodobými cyklickými testy na vzorcích Ca-Mg bentonitů, je prováděn v zadání GAS. V rámci HITEC CEG zkoumá vliv dlouhodobého tepelného zatížení (suchý i vlhký materiál zatěžovaný 150 °C po dobu 6, 12, 24 měsíců) na geotechnické parametry bentonitu, měří geotechnické parametry v průběhu tepelného zatěžování (130 °C) a provozuje termo-hydraulický experiment malého měřítka (komora ø 30 cm, výšky 30 cm) vedoucí k získání dat pro matematické modelování.

EUR_1

EUR_2