Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Dismantling Mock-Up Josef

Dismantling in situ experimentu Mock-up-Josef

Mock-Up Josef byl v České republice první in situ provozovaný fyzikální model simulující vertikální uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem (VJP). V roce 2011 byl instalován ve štole Josef.

Název projektu:            Dismantling in situ experimentu Mock-Up Josef

Doba trvání:                  2022 - 2024

Příjemce:                      Fakulta stavební ČVUT

Spolupříjemce:             Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, ÚJV Řež a.s., TU Liberec a Přírodovědecká fakulta UK Praha

Zadavatel výzkumu:     SÚRAO

Cílem projektu bylo popsat chování a změny vlastností bentonitové bariéry dlouhodobě zatěžované působením tepla a podzemní vody. V říjnu 2022 byl tento původně pětiletý projekt ukončen a navázal na něj projekt rozebírání (dismantlingu) experimentu.

Projekt dismantlingu je dvouletý a je rozdělen do čtyř etap. V roce 2022 proběhly první dvě etapy: byl připraven realizační projekt dismantlingu experimentu a ve druhé etapě byl podle něho experiment úspěšně rozebrán.

V roce 2023 budou ve třetí etapě provedeny analýzy odebraných vzorků a přípravou matematických modelů bude zahájena i čtvrtá etapa. Projekt končí vypracováním závěrečné zprávy v roce 2024, kde dojde ke zhodnocení stability bentonitu s ohledem na podmínky v experimentu za více jak 10 let jeho provozování.

DMCJ 1

 DMCJ 2

 DMCJ 3

DMCJ 4