Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Vícegenerační neaktivní stopovače

Vícegenerační neaktivní stopovače

Standardní stopovací zkoušky v puklinovém kolektoru směřují k určení aktuálních hydrologických, resp. migračních parametrů, ale detailní geometrie vodivých cest není popsána.


Název projektu:          Vícegenerační neaktivní stopovače

Příjemce:                    PROGEO s.r.o

Spolupříjemce:           WATRAD spol. s r.o.

Smluvní výzkum:        Geologický ústav AV ČR, FSv ČVUT

Doba trvání:                2016 – 2019

Poskytovatel dotace:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – OPPIK

 

Cílem projektu je vývoj a ověření funkčnosti série snadno identifikovatelných barevných stopovačů stejného fyzikálního chování, které průchodem puklinou zůstanou fixovány na povrchu. Užití rozdílných barevných stopovačů v časových intervalech umožní detailně identifikovat systém vodivých cest při změnách poměrů proudění puklinovým systémem, nebo rozvoje nových puklinových cest v případě hydraulického štěpení.

 

CEG se v rámci smluvního výzkumu od prosince roku 2017 podílelo nebo podílí na:

  • zajištění provozu laboratoře v in situ podmínkách včetně administrativního zázemí
  • přípravě podmínek pro průmyslový výzkum stopovačů v místě výzkumného polygonu
  • realizaci testovacího in situ polygonu, vč. odběru jader z oblasti barvených puklin
  • přípravě a provozu laboratoře pro práci s makrobloky
  • výzkumu zaměřeném na vliv vyvíjených značkovacích látek na mechanické vlastnosti vzorků z vrtných jader