Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / BEACON

2017 - BEACON (HORIZONT 2020)

Tato problematika se týká mnoha evropských zemí a vzhledem k její složitosti, je potřebné při řešení spolupracovat na evropské úrovni, vyvinout a otestovat nástroje pro posouzení hydro-mechanického vývoje nehomogenní bentonitové bariéry. Projekt byl zahájen v červnu 2017 a hlavním koordinátorem je SKB – instituce zodpovědná za nakládání s radioaktivním odpadem ve Švédsku. Řešení projektu probíhá v devíti WPs.

CEG participuje v následujících třech WPs. Ve WP2 se shromažďují relevantní informace z ukončených nebo probíhajících projektů, které poskytují poznatky nezbytné pro pochopení dlouhodobého mechanického vývoje bentonitu v souvislosti s HÚ. WP3 je zaměřena na vývoj numerických modelů, které by dokázaly predikovat dlouhodobé chování inženýrské bariéry HÚ. Náplní WP4 jsou laboratorní testy poskytující vstupní parametry pro vývoj a validaci numerických modelů a experimentální studie pro omezení nejistoty ohledně jevů ovlivňujících homogenizaci bentonitu.

Cílem projektu Beacon je vytvořit a ověřit rozsáhlý model predikující z dlouhodobého pohledu vlastnosti bentonitu použitého v různých konstrukčních komponentách HÚ, tzn. jako tlumící, těsnící a výplňový prvek inženýrské bariéry. Projekt přispívá k řešení zásadních technických otázek pro plánované projekty výstavby HÚ radioaktivních odpadů.