Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / BEACON

2017 - BEACON (HORIZONT 2020)

Tato problematika se týká mnoha evropských zemí a vzhledem k její složitosti, je potřebné při řešení spolupracovat na evropské úrovni, vyvinout a otestovat nástroje pro posouzení hydro-mechanického vývoje nehomogenní bentonitové bariéry. Projekt byl zahájen v červnu 2017 a hlavním koordinátorem bylo SKB – instituce zodpovědná za nakládání s radioaktivním odpadem ve Švédsku. Řešení projektu probíhalo v devíti WPs.

CEG participovalo v následujících třech WPs. Ve WP2 se shromažďovaly relevantní informace z ukončených nebo probíhajících projektů, které poskytovaly poznatky nezbytné pro pochopení dlouhodobého mechanického vývoje bentonitu v souvislosti s HÚ. WP3 byla zaměřena na vývoj numerických modelů, které by dokázaly predikovat dlouhodobé chování inženýrské bariéry HÚ. Náplní WP4 byly laboratorní testy poskytující vstupní parametry pro vývoj a validaci numerických modelů a experimentální studie pro omezení nejistoty ohledně jevů ovlivňujících homogenizaci bentonitu.

Cílem projektu Beacon bylo vytvořit a ověřit rozsáhlý model predikující z dlouhodobého pohledu vlastnosti bentonitu použitého v různých konstrukčních komponentách HÚ, tzn. jako tlumící, těsnící a výplňový prvek inženýrské bariéry. Projekt přispěl k řešení zásadních technických otázek pro plánované projekty výstavby HÚ radioaktivních odpadů.