Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / CEBAMA

2015 - CEBAMA (HORIZON 2020)

CEBAMA je čtyřletý evropský projekt, na kterém spolupracuje 27 evropských institucí. Jedná se o národní organizace, které jsou ve své zemi zodpovědné za výstavbu hlubinných úložišť (HÚ) radioaktivních odpadů (RAO), a výzkumné instituce, které se na vývoji HÚ podílejí. Práce na projektu probíhají od června 2015 a koordinátorem je jeden z německých partnerů – Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Cílem projektu je výzkum materiálů na bázi cementu pro využití při výstavbě HÚ. Předpokládá se, že dle konceptu výstavby HÚ v dané zemi, bude cement použit jako jeden z konstrukčních materiálů. Interakce cementu a dalších konstrukčních materiálů v HÚ použitých může ovlivnit jejich chování a dlouhodobou stabilitu, proto je nutné tyto interakce zkoumat.

Úkolem CEG je výzkum vzájemných interakcí českého bentonitu, cementu a podzemní vody. Pro vyhodnocení změn bude vždy po daném časovém úseku provedena sada laboratorních zkoušek u bentonitu a pevnostní zkoušky u cementu. Další čeští partneři (FJFI ČVUT a ÚJV Řež, a.s.) budou spolupracovat na vyhodnocení změn geochemických  parametrů.

Testování cementových těles

EU vlajka