Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / PETRUS III

2013 - PETRUS III (7. RP EU)

Mezinárodní projekt navazující na projekt PETRUS II si klade za cíl vybudovat a implementovat vzdělávací a tréninkový program pro mladé odborníky a studenty doktorského studia.

Mezinárodní projekt PETRUS III, který byl zahájen na podzim roku 2013, navazuje na projekt PETRUS II.  Snahou všech partnerů je koordinovat úsilí vysokých škol, vzdělávacích a výzkumných institucí i organizací z praxe při společném vzdělávání a tréninku studentů doktorského studia a odborníků v oblasti nakládání s radioaktivními odpady a jejich uložení do hlubinného úložiště. Cílem je vybudovat a implementovat vzdělávací a tréninkový program založený na předem definovaných kompetencích absolventů. Pro organizaci programu budou využity principy a nástroje nově budovaného celoevropského systému profesního vzdělávání ECVET („European Credit system for Vocational Education and Training”).

Práce na projektu jsou rozděleny do šesti pracovních skupin (WPs). WP1 a WP2 mají za úkol připravit modul pro magisterské studium a implementovat jej nejméně na jedné ze spolupracujících univerzit. WP3 se zaměří na přípravu multidisciplinárního vzdělávání pro PhD studenty a na organizaci PhD mezinárodních workshopů. Cílem WP4 a WP5 je spoluprací s koncovými uživateli a pracovní skupinou CMET (IGD-TP) usilovat o formování dlouhodobého rozvoje vzdělávacích a tréninkových programů PETRUS. WP6 má za úkol koordinovat práci ostatních WPs, komunikaci a prezentaci výsledků.

Jednotliví účastníci projektu

 

Schéma procesu akreditace