Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Bentonity 95

2012 - Bentonity 95 (MPO)

Výzkum zaměřený na chemické a fyzikální interaktivní procesy vyvolané umístěním experimentálního bentonitového tělesa do zvodnělého prostředí hostitelské horniny.

Bentonity jsou obecně považovány za jeden z nejvhodnějších (nejstabilnějších) přírodních těsnících materiálů. Používají se např. k zamezení průniku vody k materiálům či prostorám, které potřebují dlouhodobou ochranu. Většinou se jedná o podzemní stavby, z nichž některé mohou obsahovat teplo produkující zdroje,  např. podpovrchové sklady energie, teplo produkující odpady atp.

Česká republika se řadí mezi státy s poměrně velkými zásobami bentonitu. Těží se zde převážně hořečnato-vápenaté, případně vápenato-hořečnaté bentonity. Většina ložisek se nachází ve vulkanické oblasti severních Čech v českém středohoří.

Projekt byl zaměřený na výzkum chemických a fyzikálních interaktivních  procesů, které jsou vyvolané umístěním experimentálního bentonitového tělesa do zvodnělého prostředí hostitelské horniny. Tyto procesy jsou navíc urychleny tepelným zatížením. V rámci projektu se posuzovaly  interakce ušlechtilé oceli, bentonitu, tepla a horninového prostředí.

Válec vystavěný z bentonitových tvárnic byl umístěn do horninového prostředí, kde byl zatěžován teplem. Teplo výrazně ovlivňuje fyzikálně chemické změny zde probíhající. Tepelný zdroj centricky uložený ve válci byl nastaven na teplotu 95˚C. Do bentonitu byla umístěna zkušební tělíska z ušlechtilé oceli a monitorovací čidla. Bentonit byl podrobně analyzován jak v etapě před aktivací tepelného zdroje, tak po ukončení temperovací etapy. In situ poměry se monitorovaly ve všech fázích experimentu.

Fyzikální model připravený ke spuštění do úložné studny

Spouštění do úložné studny

Detail konstrukce bentonitové bariéry s hydraulickou tlakovou buňkou