Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Mock – Up Josef

2011 - Mock – Up Josef (SÚRAO)

První fyzikální model v České republice simulující v in situ prostředí vertikální uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem v úložné studni.

Cílem projektu bylo poprvé v České republice v in situ prostředí Podzemní labotatoře Josef vystavět a provozovat fyzikální model simulující vertikální uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem. Před zahájením tohoto projektu proběhly přípravné práce, v průběhu kterých byly v granitických horninách v oblasti Mokrsko západ vyvrtány 3 úložné studny.

Nejprve proběhl základní geotechnický výzkum bentonitu B75 z úpravny v Obrnicích, ze kterého se lisovaly bentonitové prefabrikáty pro výstavbu těsnící vrstvy (bufferu) inženýrské bariéry. Dále bylo rozhodnuto, jaká čidla a v jakém počtu budou použita pro monitoring experimentu a rovněž proběhlo pečlivé testování topidla simulujícího vyzařování tepla od úložného obalového souboru.

V roce 2012 byl v experimentální hale URC Josef vystavěn superkontejner. Vystavěný model Mock-Up Josef vážicí téměř 2,5 tuny byl úspěšně převezen a spuštěn do úložné studny v prosinci 2012. Současně byl zapnut monitorovací systém, který sledoval procesy související s přirozenou saturací, tepelným a mechanickým zatěžováním bentonitu. Kromě rozsáhlého monitoringu fyzikálního modelu byla monitorována i okolní hornina, neboť i ona může být ovlivněna teplem od topidla v superkontejneru.

V říjnu 2022 byl tento původně pětiletý projekt ukončen a navázal na něj projekt rozebírání (dismantlingu) experimentu.

Vystavěný fyzikální model superkontejneru včetně instrumentace v povrchové laboratoři URC Josef

Převoz superkontejneru v ocelovém ochranném obalu do podzemí

Fyzikální model superkontejner po vyjmutí z ochranného obalu připraven ke spuštění do úložné studny

Uložení fyzikálního modelu do úložné studny

Kontrola monitorovacího systému