Titulní strana
Model s rozmístěním čidel v monitorovacích vrtech v okolí centrálního vrtu