Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Termální zátěž hornin

2011 Termální zátěž hornin (MPO)

Princip skladování termální energie v podzemí je podmíněn výzkumem zaměřeným na šíření tepelné energie v horninovém prostředí při teplotách do 90 °C a sledování THMC vlastností horniny.

Tento projekt byl zaměřený na výzkum šíření tepelné energie v horninovém prostředí granitoidů při relativně nižších teplotách do 90 °C. Věrohodné zpracování dané problematiky vyžaduje podrobné studium tepelných, hydrodynamických, mechanických a geochemických interakcí (THMC coupling), které při zahřívání granitoidů probíhají.

In situ výzkum probíhal v Podzemní laboratoři Josef v oblasti Mokrsko západ v rozrážce SP-47. Zde se uskutečnily vrtné práce, jejichž výsledkem byly monitorovací vrty o průměru 25 – 30, 60, 76, 122 mm, předvrt pro zahřívací vrt o průměru 400 mm a konečně byl vyvrtán centrální zahřívací vrt o průměru 850 mm. Rovněž byl proveden monitoring hydrodynamických parametrů, hydrogeologických charakteristik a primární geologická dokumentace širšího okolí rozrážky a jader z monitorovacích vrtů.

In situ experiment byl instrumentován řadou čidel a hodnoty vybraných fyzikálních veličin byly kontinuálně odečítány a ukládány. Souběžně s in situ výzkumem probíhaly experimenty včetně laboratorních měření na pracovištích řešitele a všech čtyř spoluřešitelů. Pro matematické modelování in situ experimentu byl vybrán softwaru OMSOL.

Pohled do centrálního zahřívacího vrtu o průměru 850 mm

Model s rozmístěním čidel v monitorovacích vrtech v okolí centrálního vrtu