Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / STIROMAS

2011 - STIROMAS (MPO)

Projekt řešící možné navýšení míry rozvolněnosti horninového masivu pomocí technologie hydraulického štěpení.

Cíl tohoto projektu vychází z poznatku, že pro využití  horninového prostředí je v některých případech nutné navýšit míru rozvolněnosti horninového masivu – např. pro jímání ropných uhlvodíků, jímání geotermální energie apod. K navýšení četnosti puklinové sítě lze využít technologii hydraulického štěpení pomocí generátoru pulzních tlaků.
Po úvodní přípravné etapě projektu se výzkum soustředil na ověření metody rozvolnění horniny pomocí hydraulického štěpení. Dílčí fáze měly za cíl určit tlaky nutné k rozvolnění různých typů hornin, zjistit prostorový dosah rozvolnění, stanovit vztah mezi laboratorními a in situ experimenty a ověřit možnost modelování a predikce dosahu hydraulického štěpení v horninovém masivu.

Zkoušky se uskutečnily jak v laboratorním prostředí, tak také v Podzemní laboratoři Josef, kde byla v oblasti Mokrska vybudována in situ laboratoř pro experimenty na mikrovzorcích vybraných hornin. Pro tyto experimenty bylo vyvinuto unikátní zařízení, kterým lze vzorky rozrušovat lineárně rostoucím tlakem i využívat pulzní tlaky.

Součástí prací je i výběr vhodného softwarového nástroje pro matematické modelování úloh hydraulického štěpení.

Unikátní testovací zařízení v podzemí štoly Josef používané pro rozvolnění horniny pomocí hydraulického štěpeníVzorek zkoumané horniny