Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Zelené jíly

2010 - Zelené jíly (SÚRAO)

Cíl projektu spočíval ve stanovení geotechnických parametrů a v provádění experimentů v malých fyzikálních modelech z hlediska využití českých zelených jílů při výstavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.

V projektu byly zkoumány české zelené jíly z lokality Skalná-Nová Ves v souvislosti s  jejich možným využitím při výstavbě inženýrské bariéry hlubinného úložiště (HÚ) radioaktivních odpadů (RAO).

V laboratorních podmínkách byla provedena sada geotechnických zkoušek na tepelně nezatíženém i zatíženém materiálu. Stanovovaly se následující vlastnosti zelených jílů - Attebergovy meze, bobtnací tlak, konzistenční meze, hydraulická vodivost, termofyzikální vlastnosti, jednoosá pevnost v tlaku, swell index, byl proveden zrnitostní rozbor. Při zkouškách bylo využito i fyzikálního modelování. Některé získané parametry zelených jílů byly porovnávány s parametry materiálů, které jsou nebo byly předmětem výzkumu v jiných projektech.

V malých fyzikálních modelech byla experimentálně ověřována schopnost homogenizace materiálu, tj. redistribuce hmoty materiálu s různou počáteční objemovou hmotností, po dobu od jednoho do šesti měsíců. Zelené jíly byly ve fyzikálních modelech zatěžovány teplotou 90°C a syceny podzemní vodou ze štoly Josef.

Ke kvalifikovanému závěru, který by doporučil resp. nedoporučil zelené jíly k využití pro konstrukci inženýrské bariéry HÚ RAO, je nezbytné zaměřit se ještě na jejich dlouhodobou stabilitu při různých typech zatížení a v interakci s okolním prostředím.

Stanovení základních THM (thermo-hydro-mechanical) parametrů zkoumaných jílů

Malý fyzikální model, pomocí kterého byl prováděn výzkum vlivu saturačního média na schopnost samohojení materiálu