Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / MeziLab

2010 - MeziLab (MŠMT)

Centralizovaný rozvojový projekt - Meziuniverzitní podzemní laboratoř - poskytl zázemí pro spolupráci čtyř vysokých škol při vzdělávání odborníků např. v oblasti budování hlubinného úložiště, provozování podzemních zásobníků plynu apod.

Oblast výstavby a provozování podzemních zásobníků plynů, ukládání vyhořelého jaderného paliva do hlubinných úložišť, případně skladování CO2 v podzemí, to vše jsou témata pro vysokoškolské vzdělávání, která podmínila ve štole Josef vznik Meziuniverzitní podzemní laboratoře (MeziLab). Protože se jedná o problémy vyžadující multidisciplinární systémový přístup, své síly při budování MeziLabu spojily 4 vysoké školy.

Výsledkem společného úsilí je podzemní laboratoř, která svému účelu slouží od června 2010. Laboratoř se vybavením a možnostmi neliší od klasických školních. Stoly s 10 pracovními místy, zásuvky pro počítačovou síť i bezdrátová síť plně vyhovují jak pravidelné výuce čtyř výše zmíněných vysokých škol, tak potřebám studentů, kteří v MeziLabu řeší témata svých bakalářských a diplomových prací.

Od akademického roku 2010/11 byla zahájena pravidelná výuka dle inovovaných studijních plánů příslušných předmětů, včetně řešení experimentálních bakalářských a diplomových prací. V průběhu provozu MeziLabu výuku ve štole Josef absolvovalo téměř 800 studentů ze všech spolupracujících univerzit.

Na základě zkušeností s dosud realizovanou výukou se všechny univerzity zavázaly, že v dalších letech budou provoz MaziLabu financovat ze svých zdrojů tak, aby naplánovaná výuka mohla pokračovat v plném rozsahu.

Testování rentgenového fluorescenčního analyzátoru (FJFI ČVUT v Praze)

Rentgenový fotospektrometr pro přesné stanovení chemického složení hornin (MU Brno)

Ukázka stopovací zkoušky (TUL Liberec)