Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Plynopropustnost

2009 - Plynopropustnost (MPO)

Výzkumný projekt zaměřený na vývoj technologie a metodiky pro určování plynopropustnosti horninového masivu a výzkum proudění plynu horninách.

Cílem projektu bylo vyvinout vlastní technologii zkoušení plynopropustnosti v různých horninových prostředích, navrhnout zkušební tlakoměrné sestavy a vypracovat obecnou metodiku pro určování plynopropustnosti hornin. Zkoušela se jak vysokotlaká tak nízkotlaká plynopropustnost.

Unikátní měřící zařízení pro testy plynopropustnosti  bylo zkonstruováno jako mobilní stanice s automatickým registrem měřených hodnot tlaku, teploty a objemu plynu. Uvedené hodnoty je možné zaznamenávat od intervalu 2 sekund a archivovat je v připojeném PC.

V průběhu projektu byla plynopropustnost hornin testována v Podzemní laboratoři Josef v granodioritech v oblasti Mokrsko a v tufititickém horninovém prostředí v oblasti Čelina. Ve vrtech byly prováděny tři možné způsoby testování plynopropustnosti – Presure Drop Test (PDT), Constant Head Injection Test (CHIT) a měření průtoku vzduchu na výstupu. Na základě provedených tlakových zkoušek byly navrženy metodiky pro vyhodnocení PDT zkoušky a zkoušky CHIT.

Dále byly testovány transportní vlastnosti horninového masivu pomocí dvou vertikálních, paralelně vedených vrtů, z nichž jeden byl injekční a druhý monitorovací. Testy spočívaly ve sledování vývoje tlaku v monitorovacím, jednoduchým pakrem utěsněném vrtu, při vtlačování vzduchu do vrtu injektážního.

V roce 2012 byla úspěšně dokončena certifikace zkušební metody vydáním „Certifikátu“ Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. V souvislosti s dalším výstupem projektu – ověřenou technologií – byla sjednána Opční smlouva na budoucí zkušební práce s firmou Metrostav, a.s.

Spouštění pakru do vertikálního vrtu v lokalitě Čelina západ

Snímání vrtu kamerou