Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / PETRUS II

2009 - PETRUS II (7. RP EU)

Evropský projekt se pokusil vytvořit celoevropskou koncepci přípravy odborníků pro oblast nakládání s radioaktivními odpady, v rámci projektu se uskutečnily i dva praktické výukové kurzy organizované CEG v areálu štoly Josef.

Náplní tříletého evropského projektu PETRUS II byla snaha vytvořit koncepci celoevropského systému přípravy odborníků zabývajících se problematikou nakládání s radioaktivními odpady a jejich uložení v hlubinném úložišti. Projekt byl zakončen schůzí a workshopem v lednu 2012 ve francouzském městě Nantes. Byly zde prezentovány souhrny prací a výsledky všech sedmi pracovních skupin (WPs). Centrum experimentální geotechniky (CEG) bylo vedoucím WP6 (Knowledge management), jejímž úkolem bylo technicky zajistit projekt i výuku. Spolupracovalo však i v ostatních WP, zejména ve WP2 a WP3, které řešily přípravu výuky budoucích expertů.

V příspěvcích kolegů ze spolupracujících institucí zaznělo velmi pozitivní hodnocení praktického výukového kurzu organizovaného CEG v roce 2011, zejména aktivit v areálu štoly Josef. Podobně zaměřený kurz se uskutečnil i v září 2012. Zúčastnili se ho studenti z Francie, ze Španělska a České republiky, kteří nejprve absolvovali 15th Regional Seminar on Radioactie Waste Disposal pořádaného Správou úložišť radioaktivních odpadů a pak týdenní praktickou výuku na Josefu.

Zástupci spolupracujících institucí

Někteří z účastníků kurzu organizovaného CEG v roce 2012