Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Tunelové ostění HÚ

2009 - Tunelové ostění (SÚRAO)

Cílem projektu bylo na dvou fyzikálních modelech zjistit hraniční napjatostní a deformační podmínky vyvolané tepelným zatěžováním ostění.

Cílem výzkumu bylo stanovit hraniční napjatostní a deformační podmínky vyvolané tepelným zatěžováním ostění na maximální teplotu cca 90° C.
Tento výzkum byl realizován na dvou fyzikálních modelech. U prvního z nich, který byl postaven v laboratoři Centra experimentální geotechniky FSv, se zkoumal vývoj deformací ostění. Po jejich ustálení bylo provedeno cyklické tepelné zatěžování. Druhý model byl vybudován v Podzemní laboratoři Josef a zde se sledovaly změny napětí uvnitř ostění.

Oba provozované modely přinesly důležité poznatky o chování ostění, i když vzhledem k odlišné konstrukci nemohou být konkrétní hodnoty vzájemně porovnávány. Z výzkumu je zřejmé, že tepelné zatížení se může stát rozhodujícím faktorem pro dimenzování ostění HÚ. U obou modelů se také potvrdilo, jak důležitý je pro získání relevantních dat rozsah zvoleného monitoringu.

Výstavba experimentálního úložného tunelu ve štole Josef

Grafické zobrazení monitoringu experimentu