Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Tunelové ostění

2008 - Tunelové ostění (GAČR)

Náplní projektu byl geomonitoring ražených a přesypávaných podzemních staveb (během výstavby i během provozu staveb) s cílem získat data pro návrh tunelového ostění.

Cílem projektu bylo získávat, na základě geomonitoringu ražených a přesypávaných podzemních staveb, data pro návrh tunelového ostění. Měření probíhala jak během výstavby, tak během provozu tunelů. V rámci tohoto projektu byly prováděny dva typy měření. První měření, které bylo realizováno během ražby tunelu, kontinuálně zaznamenávalo pomocí speciálních hydraulických tlakových buněk změny napětí. Druhým typem měření se monitoroval dlouhodobý vývoj deformací v sekundárním ostění tunelu pomocí strunových tenzometrů. Kromě geomonitoringu na konkrétních stavbách probíhala měření i v Podzemní laboratoři Josef na in situ modelu tunelového ostění v horninovém prostředí.

Naměřená data slouží k porovnání s výsledky numerických analýz a k ověření předpokladů statických výpočtů. Důležitým záměrem je také definovat a doporučit rozsah monitorování tunelů během jejich výstavby a provozu.

Instalace hydraulické tlakové buňky do stříkaného ostění

Grafický záznam měření