Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / TIMODAZ

2006 - TIMODAZ (6. RP EU)

Mezinárodní projekt byl realizován na dvou fyzikálních modelech a zabýval se vlivem dlouhodobého tepelného zatížení na ostění úložného tunelu pro kontejnery s vyhořelým jaderným palivem.

 

Projekt zkoumal vliv dlouhodobého tepelného zatížení na stabilitu ostění úložného tunelu pro kontejnery s vyhořelým jaderným palivem. Stabilita ostění úložného tunelu musí zůstat zachována po extrémně dlouhou dobu především z důvodu možného budoucího vyjmutí kontejneru s radioaktivním odpadem – toto lze předpokládat v případě objevení „dokonalé“, dnes neexistující technologie na jeho přepracování. Cílem výzkumu bylo ověřit, zda dlouhodobé zatížení teplem, které bude produkovat odpad v kontejneru, nevyvolá v betonovém ostění úložného tunelu takové změny, jež by vyčerpaly pevnostní charakteristiky betonu, a tím negativně ovlivnily stabilitu ostění. Experiment dlouhodobě probíhal na dvou fyzikálních modelech. Laboratorní model byl umístěn v laboratoři Centra experimentální geotechniky na FSv v Praze, druhý byl vystavěn v Podzemní laboratoři Josef v jedné z rozrážek oblasti Čelina západ.

Velmi zajímavé a přínosné byly poznatky především z in situ experimentu ve štole Josef, kdy prostor mezi smontovaným ostěním a horninou byl utěsněn výplňovým betonem. Tímto způsobem byl simulován stav, kdy betonové ostění nemá možnost se deformovat směrem do horniny, a proto v něm vznikají velká napětí. Pět let trvající monitoring jednoznačně prokázal, že je z hlediska bezpečnosti nezbytné vývoj změn v ostění během tepelného zatěžování sledovat.

Experiment Timodaz vystavěný ve štole Josef

Experiment Timodaz vystavěný v silu v laboratoři CEG

 

Na tento projekt navázal v roce 2008 projekt Dlouhodobé sledování tunelových ostění. Náplní projektu byl geomonitoring ražených a přesypávaných podzemních staveb (během výstavby i během provozu staveb) s cílem získat data pro návrh tunelového ostění

Cílem projektu bylo získávat, na základě geomonitoringu ražených a přesypávaných podzemních staveb, data pro návrh tunelového ostění. Měření probíhala jak během výstavby, tak během provozu tunelů. V rámci tohoto projektu byly prováděny dva typy měření. První měření, které bylo realizováno během ražby tunelu, kontinuálně zaznamenávalo pomocí speciálních hydraulických tlakových buněk změny napětí. Druhým typem měření se monitoroval dlouhodobý vývoj deformací v sekundárním ostění tunelu pomocí strunových tenzometrů. Kromě geomonitoringu na konkrétních stavbách probíhala měření i v Podzemní laboratoři Josef na in situ modelu tunelového ostění v horninovém prostředí.

Naměřená data slouží k porovnání s výsledky numerických analýz a k ověření předpokladů statických výpočtů. Důležitým záměrem je také definovat a doporučit rozsah monitorování tunelů během jejich výstavby a provozu.

Instalace hydraulické tlakové buňky do stříkaného ostění

Grafický záznam měření