Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / TIMODAZ

2006 - TIMODAZ (6. RP EU)

Mezinárodní projekt byl realizován na dvou fyzikálních modelech a zabýval se vlivem dlouhodobého tepelného zatížení na ostění úložného tunelu pro kontejnery s vyhořelým jaderným palivem.

Projekt zkoumal vliv dlouhodobého tepelného zatížení na stabilitu ostění úložného tunelu pro kontejnery s vyhořelým jaderným palivem. Stabilita ostění úložného tunelu musí zůstat zachována po extrémně dlouhou dobu především z důvodu možného budoucího vyjmutí kontejneru s radioaktivním odpadem – toto lze předpokládat v případě objevení „dokonalé“, dnes neexistující technologie na jeho přepracování. Cílem výzkumu bylo ověřit, zda dlouhodobé zatížení teplem, které bude produkovat odpad v kontejneru, nevyvolá v betonovém ostění úložného tunelu takové změny, jež by vyčerpaly pevnostní charakteristiky betonu, a tím negativně ovlivnily stabilitu ostění. Experiment dlouhodobě probíhal na dvou fyzikálních modelech. Laboratorní model byl umístěn v laboratoři Centra experimentální geotechniky na FSv v Praze, druhý byl vystavěn v Podzemní laboratoři Josef v jedné z rozrážek oblasti Čelina západ.

Velmi zajímavé a přínosné byly poznatky především z in situ experimentu ve štole Josef, kdy prostor mezi smontovaným ostěním a horninou byl utěsněn výplňovým betonem. Tímto způsobem byl simulován stav, kdy betonové ostění nemá možnost se deformovat směrem do horniny, a proto v něm vznikají velká napětí. Pět let trvající monitoring jednoznačně prokázal, že je z hlediska bezpečnosti nezbytné vývoj změn v ostění během tepelného zatěžování sledovat.

Experiment Timodaz vystavěný ve štole Josef

Experiment Timodaz vystavěný v silu v laboratoři CEG