Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Bentonit / Přehled zkoumaného materiálu v CEG

Přehled zkoumaného materiálu v CEG

V laboratoři CEG se zkoumá bentonit více jak 10 let a během této doby byl tetsován materiál jak z čekých ložisek tak i zahraničních.

V laboratoři CEG byl v rámci projektů zkoumán bentonit z většiny českých lokalit: Rokle, Hroznětín, Stránce, Černý Vrch a směsi s grafitem či pískem. V rámci evropských projektů byly také testovány zahraniční bentonity např. Febex (Španělsko), MX80 (USA), GMZ (Čína).

Ukázka testovaných bentonitů (Rokle, Bentonit75, Sabenil65, GMZ) a Zelený jíl (montmorillonitický jíl) je níže.

Přehled zkoumaného materiálu

* http://www.keramost.cz/cz/produkty/bentonity/bentonity-pro-slevarenstvi

Stav zkoumaného materiálu:

Bentonity se testují v různém stupni zhutnění v závislosti na zkoumaných parametrech a vlastnostech.  Podle toho je volena i forma na výrobu zkušebních vzorků.

Sypké bentonity se využívají zejména na vyhodnocení měrné hmotnosti a konzistenčních mezí.

Hutněné bentonity se využívají při určování závislosti bobtnací schopnosti, propustnosti, smykových i tepelných vlastností na změně objemové hmotnosti. U lisovaných bentonitů s objemovou hmotností cca 1300 až 2000 kg/m3 (tvárnice, krychle, trámečky, válečky) se zkouší především pevnostní vlastnosti, bobtnací schopnost, hydraulická vodivost a tepelná vodivost.