Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Akreditovaná laboratoř

Akreditovaná laboratoř

Akreditovaná laboratoř OL182 je součástí zkušební laboratoře Fakulty stavební (ZL1048). Zkušební prostory jsou umístěny v budově URC Josef.

Technický vedoucí OL182: Ing. Radek Vašíček, PhD.
Zástupce technického vedoucího: Ing. Markéta Kučerová

OL182 provádí jako akreditované následující zkoušky:

Seznam akreditovaných zkoušek OL 182 - 2019

Osvědčení o akreditaci

Laboratoř provádí i další zkoušky z oboru mechaniky zemin. Mezi speciální úlohy patří:
•    Stanovení hydraulické vodivost jílů - postup vychází z ČSN CEN ISO/TS 17892-11 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu
•    Stanovení bobtnacího tlaku jílů (interní postup)