Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Výukové projekty / Rozvojový projekt mladých týmů 2014

Rozvojový projekt mladých týmů 2014

V rámci projektu bude sestavena série úloh, kde si studenti budou moci ověřit použití nedestruktivních ale i destruktivních metod ve stavebnictví a nalézt základní korelační vztahy mezi oběma typy měření. Po absolvování výuky v Experimentálním centru bude závěrečná část výuky realizovaná v Podzemní laboratoři Josef, kterou provozuje Centrum experimentální geotechniky. V podzemní laboratoři Josef budou studenti seznámeni s in-situ experimentálním výzkumem a budou jim představeny specializované technologie. Studenti nejenom získají teoretické znalosti, ale jako budoucí inženýři si i prakticky vyzkouší v podzemí využívané technologie. Zkušenosti s in situ testy, poznatky z reálného prostředí, nemohou studenti získat ani studiem v učebnách, ani v omezeném prostoru fakultních laboratoří. Neméně důležitou částí projektu je vznik týmu „mladých pedagogů“ z experimentálních center Fakulty stavební.  Předpokládá se, že navázané kontakty a spolupráce se rozšíří i mimo tento rozvojový projekt. Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem fakulty.