Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Výukové projekty / MeziLab / MeziLab II

MeziLab II

Projekt pro vybudování meziuniverzitní podzemní laboratoře ve štole Josef pro in-situ výuku transportních procesů v reálném horninovém prostředí.

Název projektu:

Meziuniverzitní laboratoř pro in situ výuku transportních procesů v reálném horninovém prostředí – MeziLab II

Doba trvání:    

2014-2015

Řešitel:

ČVUT – FSv a FJFI, VŠCHT Praha

Poskytovatel dotace:

MŠMT

S transportními procesy se v současné době setkáváme při řešení prakticky většiny aktuálních geotechnických problémů:

    • při skladování energetických zdrojů v podzemí (plynové zásobníky, skladování CO2 v podzemí, skladování přebytečné energie v diskontinuitním horninovém prostředí),
    • při řešení problematiky bezpečného izolování vyhořelého jaderného paliva v hlubinném úložišti (studium migrací radionuklidů)
    • nebo při odstraňování starých ekologických zátěží.

Pro pochopení a praktickou výuku transportních procesů budou využita 4 různá výuková stanoviště v in situ prostředí, kde se bude pracovat s různými médii (plyn, kapalina, suspenze).

Za tímto účelem byla na unikátním pracovišti Fakulty stavební „Podzemní laboratoř Josef“ vybudována v jedné z rozrážek v oblasti Mokrsko západ podzemní laboratoř, ve které jsou instalovány 4 různé experimenty se zaměřením na transportní procesy. Laboratoř je vybavena veškerým zázemím pro kvalitní výuku, jako je připojení k počítačové i bezdrátové síti, zásuvky, pracovní stoly apod. Na výuce se podílí dvě fakulty ČVUT v Praze (Fakulta stavební a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Laboratoř byla zprovozněna v červnu 2014, kdy se „na Josefu“ uskutečnil také zahajovací seminář projektu MeziLab II. Zúčastnili se ho pedagogové a studenti doktorského studia z obou zainteresovaných univerzit.

Vybudováním in-situ laboratoře pro výzkum a výuku transportních procesů je podpořen zájmem organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) o vzdělávání specializovaných odborníků. V projektu SÚRAO vystupuje především v roli konzultanta.

V zimním semestru akademického roku 2014/2015 bude zahájena výuka inovovaných úloh v rámci stávajících předmětů zaměřených na problematiku v oblasti transportních procesů. Předměty budou modifikovány pro potřeby jednotlivých škol. Laboratoř projektu MeziLab II bude sloužit studentům ke sběru dat pro vypracování jejich bakalářských, diplomových a dizertačních prácí.

Seznámení se zařízením pro plynové tlakové zkoušky ve vrtuProškolení před vstupem do podzemí