Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Výukové projekty / MeziLab / MeziLab

MeziLab

Centralizovaný rozvojový projekt - Meziuniverzitní podzemní laboratoř - poskytl zázemí pro spolupráci čtyř vysokých škol při vzdělávání odborníků např. v oblasti budování hlubinného úložiště, provozování podzemních zásobníků plynu apod.

Název projektu: 

Meziuniverzitní podzemní laboratoř - MeziLab

Doba trvání: 

2010-2011

Řešitel:  

ČVUT - FSv, FJFI, MU Brno, TU v Liberci, VŠCHT Praha

Poskytovatel dotace:

MŠMT

Oblast výstavby a provozování podzemních zásobníků plynů, ukládání vyhořelého jaderného paliva do hlubinných úložišť, případně skladování CO2 v podzemí, to vše jsou témata pro vysokoškolské vzdělávání, která podmínila ve štole Josef vznik Meziuniverzitní podzemní laboratoře (MeziLab). Protože se jedná o problémy vyžadující multidisciplinární systémový přístup, své síly při budování MeziLabu spojily 4 vysoké školy.

Výsledkem společného úsilí je podzemní laboratoř, která svému účelu slouží od června 2010. Laboratoř se vybavením a možnostmi neliší od klasických školních. Stoly s 10 pracovními místy, zásuvky pro počítačovou síť i bezdrátová síť plně vyhovují jak pravidelné výuce čtyř výše zmíněných vysokých škol, tak potřebám studentů, kteří v MeziLabu řeší témata svých bakalářských a diplomových prací.

Od akademického roku 2010/11 byla zahájena pravidelná výuka dle inovovaných studijních plánů příslušných předmětů, včetně řešení experimentálních bakalářských a diplomových prací. V průběhu provozu MeziLabu výuku ve štole Josef absolvovalo téměř 800 studentů ze všech spolupracujících univerzit.

Na základě zkušeností s dosud realizovanou výukou se všechny univerzity zavázaly, že v dalších letech budou provoz MaziLabu financovat ze svých zdrojů tak, aby naplánovaná výuka mohla pokračovat v plném rozsahu.

Rentgenový fotospektrometr pro přesné stanovení chemického složení hornin (MU Brno)Ukázka stopovací zkoušky (TUL Liberec)

Novinky
Young Generation Meeting 2023
 
21.09.2023 Young Generation Meeting 2023

Na sklonku prázdnin se konal v areálu Podzemní laboratoře Josef seminář „mladých“ Y(A)GM 2023, věnující se problematice ukládání radioaktivních odpadů (RAO) a souvisejícím tématům.

Další novinky...