Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Výukové projekty / MeziLab / MeziLab

MeziLab

Centralizovaný rozvojový projekt - Meziuniverzitní podzemní laboratoř - poskytl zázemí pro spolupráci čtyř vysokých škol při vzdělávání odborníků např. v oblasti budování hlubinného úložiště, provozování podzemních zásobníků plynu apod.

Název projektu: 

Meziuniverzitní podzemní laboratoř - MeziLab

Doba trvání: 

2010-2011

Řešitel:  

ČVUT - FSv, FJFI, MU Brno, TU v Liberci, VŠCHT Praha

Poskytovatel dotace:

MŠMT

Oblast výstavby a provozování podzemních zásobníků plynů, ukládání vyhořelého jaderného paliva do hlubinných úložišť, případně skladování CO2 v podzemí, to vše jsou témata pro vysokoškolské vzdělávání, která podmínila ve štole Josef vznik Meziuniverzitní podzemní laboratoře (MeziLab). Protože se jedná o problémy vyžadující multidisciplinární systémový přístup, své síly při budování MeziLabu spojily 4 vysoké školy.

Výsledkem společného úsilí je podzemní laboratoř, která svému účelu slouží od června 2010. Laboratoř se vybavením a možnostmi neliší od klasických školních. Stoly s 10 pracovními místy, zásuvky pro počítačovou síť i bezdrátová síť plně vyhovují jak pravidelné výuce čtyř výše zmíněných vysokých škol, tak potřebám studentů, kteří v MeziLabu řeší témata svých bakalářských a diplomových prací.

Od akademického roku 2010/11 byla zahájena pravidelná výuka dle inovovaných studijních plánů příslušných předmětů, včetně řešení experimentálních bakalářských a diplomových prací. V průběhu provozu MeziLabu výuku ve štole Josef absolvovalo téměř 800 studentů ze všech spolupracujících univerzit.

Na základě zkušeností s dosud realizovanou výukou se všechny univerzity zavázaly, že v dalších letech budou provoz MaziLabu financovat ze svých zdrojů tak, aby naplánovaná výuka mohla pokračovat v plném rozsahu.

Rentgenový fotospektrometr pro přesné stanovení chemického složení hornin (MU Brno)Ukázka stopovací zkoušky (TUL Liberec)

Novinky
Rozebírání "Mock-Up-Josef" bylo zahájeno
 
05.01.2023 Rozebírání "Mock-Up-Josef" bylo zahájeno

V listopadu 2022 ukončili pracovníci CEG provozování původně pětiletého projektu, který byl v roce 2011 instalován ve štole Josef v oblasti Mokrsko-západ. Následně bylo zahájeno jeho rozebírání.

Další novinky...