Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka

Výuka

Pracovníci K220 se podílejí na výuce předmětů zaměřených na práce v geotechnické laboratoři (220YLPG), ukládání radioaktivních odpadů (220ERNW/ EURO) i výuku v reálném prostředí štoly Josef. Cvičení z mechaniky zemin či zakládání staveb vedou v rámci předmětů K135. Témata Projektu, BP i DP jsou volena individuálně po dohodě se studentem a dle aktuálních úkolů řešených K220 (témata naleznete zde).

Meziuniverzitní výuka organizovaná ve štole Josef zahrnuje individuální i společné kurzy českých univerzit v tzv. MEZILABu – „meziuniverzitní laboratoři“. Dalšímu rozvoji MEZILABu napomohla i realizace projektu MŠMT MEZILAB II.

Mezinárodní výuka se rozběhla v rámci kurzů evropských projektů Petrus II (2009‑2012) a Petrus III (2013‑2016). Významnou událostí pracoviště je také organizování praktických kurzů pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii.

Kontakt: Ing. Radek Vašíček, PhD.D1106 (FSv, budova D, za ateliérem D)

 

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K220

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu), mají studenti v rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K220 povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Více nepřítomnosti musí povolit cvičící na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.

Novinky
Dismantling experimentu 550 metrů pod povrchem
 
17.05.2024 Dismantling experimentu 550 metrů pod povrchem

CEG bylo vybráno jako dodavatel zakázky zčásti realizované 550 m pod povrchem „Dismantling Interakčního experimentu v PVP Bukov“.

Další novinky...