Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Podklady pro cvičení / 220YLPG / seznam norem

seznam norem

seznam norem pro cvičení

Laboratorní postupy

 • ČSN EN ISO 17892-1:2015 - Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti (ex ČSN CEN ISO/TS 17892-1:2005)
 • ČSN EN ISO 17892-2:2015 - Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 2: Stanovení objemové hmotnosti (ex ČSN CEN ISO/TS 17892-2:2005)
 • ČSN EN ISO 17892-3:2016 - Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic (ex ČSN CEN ISO/TS 17892-3:2005)
 • ČSN EN ISO 17892-4: 2017 - Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 4: Stanovení zrnitosti (ex ČSN EN ISO 17892-4:2017; ČSN CEN ISO/TS 17892-4:2005)
 • ČSN EN ISO 17892-5:2017 - Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním (ex ČSN CEN ISO/TS 17892-5:2005)
 • ČSN EN ISO 17892-10:2019 - Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 10: Krabicová smyková zkouška (ex ČSN CEN ISO/TS 17892-10; ČSN 721030)
 • ČSN EN ISO 17892-11: 2019 - Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 11: Stanovení propustnosti (ex ČSN CEN ISO/TS 17892-11:2005)
 • ČSN EN ISO 17892-12: 2018 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity – (ex ČSN CEN ISO/TS 17892-12:2005)
 • ČSN EN 1926: 2007. Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti v prostém tlaku
 • ČSN EN 13286-2:2011 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška

 Zatřídění, popis, navrhování atp.

 • ČSN EN 1997-1:2006 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla
 • ČSN EN ISO 14688-1:2018 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis (ex ČSN EN ISO 14688-1:2003)
 • ČSN EN ISO 14688-2:2018 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování (ex ČSN EN ISO 14688-2:2005)
 • ČSN 73 1001 -Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy (neplatná)
 • ČSN 73 6133:2010 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
 • Metodiky laboratorních zkoušek v mechanice zemin, ČGÚ, Praha 1987