Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / PhD studium

PhD studium

CEG školí doktorandy oboru Fyzikální a materiálové inženýrství. Práce jsou zaměřeny zejména na aktuální problémy řešené v rámci výzkumných projektů. Hlavním těžištěm je obvykle experimentální činnost v podzemní laboratoři Josef, příp. analýzy v geotechnické laboratoři. Konkrétní téma se domlouvá vždy individuálně tak, aby odpovídalo požadavkům studenta i potřebám pracoviště.

Aktuálně nabízená témata disertačních prací:
1) Experimentální výzkum homogenizace bentonitové bariéry
2) Fyzikální model bentonitové bariéry zatěžovaný teplotou větší než 100°C
3) Numerické modelování tepelně-mechanických procesů v in-situ experimentech realizovaných ve štole Josef

Anotace témat:
1) Experimentální výzkum homogenizace bentonitové bariéry
V horninovém prostředí saturovaná bariéra z kompaktovaného bentonitu by měla teoreticky za určitý čas dosáhnout plné homogenizace, tzn. že by v celé bariéře měla být stejná objemová hmotnost materiálu. Výsledky našich i zahraničních experimentů tyto předpoklady nepotvrdily. Práce by se měla zabývat návrhem, výstavbou a provozováním malých a středních fyzikálních modelů, které by měly přinést nové poznatky pro pochopení procesu homogenizace

2) Fyzikální model bentonitové bariéry zatěžovaný teplotou větší než 100°C 
Při ukládání vyhořelého jaderného paliva v hlubinném úložišti se předpokládá maximální zatížení inženýrské bentonitové bariéry do 100°C. Pokud by bylo možné zvýšit teplotu zatížení bariéry, bude možné dosáhnout výrazné finanční úspory. Experimentální výzkum této problematiky pomocí fyzikálního modelu typu mock-up, vystavěném v Podzemní laboratoři Josef bude hlavním námětem práce.

3) Numerické modelování tepelně-mechanických procesů v in-situ experimentech realizovaných ve štole Josef
Půjde o numerické modelování procesů ve výše zmíněných, popř. dalších experimentech realizovaných ve štole Josef, orientovaných na přípravu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva.