Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Projekt

Projekt

NÁZEVROKAUTORVEDOUCÍ
2014 Růt Jiří Šťástka Odběr a vyhodnocení vzorků bentonitu z projektu Mock-Up Josef
2013 Bauer Pavel Vašíček, Kaisr Reologie bentonitových vzorků
2013 Kváča Tomáš Levorová Modul pružnosti horninových vzorků
2013 Bouše Viktor Smutek, Svoboda Provedení a vyhodnocení zkoušky plynopropustnosti horninového masivu
2013 Šustr Milan Smutek, Svoboda Korelace horninových klasifikací a plynopropustnosti horninového masivu(klasifikace RQD, Index Q, RMI)
2013 Vožech Jan Vašíček, Šťástka Příprava, realizace a vyhodnocení poloprovozní zkoušky technologie stříkaného bentonitu 
2013 Baránek Tomáš, Hloušek Jaroslav Hausmannová, Levorová Vliv tepla na na silová čidla v komoře propustoměrů
2012 Pátek Václav Svoboda, Smutek Pevnostní a deformační vlastnosti hornin ve štole Josef (oblast Mokrsko), , dle ČSN a IRSM
2012 Michaljaničová  Jana Svoboda, Smutek Pevnostní a deformační vlastnosti hornin ve štole Josef (oblast Čelina), dle ČSN a IRSM
2011 Víta Roman, Vojta Radek Vašíček, Svoboda Měření a vyhodnocení bobtnacího tlaku směsí bentonitu a štěrku 
2011 Mlčochová Lucie Vašíček, Hausmannová Zelené jíly - zhodnocení pomocí geotechnických zkoušek
2010 Kaisr Zbyněk, Chyba Jan Svoboda, Vašíček Fyzikální modelování - experimentální ověření materiálů na bázi přírodních bentonitů a smektitických jílů (dynamika zatěsnění spáry směsí popílku, cementu a bentonitu)
2010 Chrudimská Andrea, Lovrič Milan Svoboda, Vašíček Fyzikální modelování - experimentální ověření materiálů na bázi přírodních bentonitů a smektitických jílů (dynamika zatěsnění spar směsí popílku a bentonitu)
2009 Matušková Eliška Svoboda Metody tunelování pro výstavbu hlubinného jaderného úložiště
2009 Skorkovský Tomáš Pacovský Měření zatížení podzemních staveb (teploty, napětí; tunel Blanka) 
Novinky
Rozebírání "Mock-Up-Josef" bylo zahájeno
 
05.01.2023 Rozebírání "Mock-Up-Josef" bylo zahájeno

V listopadu 2022 ukončili pracovníci CEG provozování původně pětiletého projektu, který byl v roce 2011 instalován ve štole Josef v oblasti Mokrsko-západ. Následně bylo zahájeno jeho rozebírání.

Další novinky...