Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Diplomové práce / Vliv zpracování vzorku na výsledky meze tekutosti bobtnavých jílů

Vliv zpracování vzorku na výsledky meze tekutosti bobtnavých jílů

Cílem práce je ověřit vliv zpracování vzorku jílu na výsledek kuželové penetrační zkoušky meze tekutosti. V současnosti platná norma, která popisuje tuto zkoušku není pro testování kandidátních materiálů pro budoucí hlubinné úložiště radioaktivního odpadu plně dostačující, jelikož nespecifikuje vlivy související se zpracováním vzorku před a při zkoušce.
Pro měření bylo vybráno pět materiálů s různou hodnotou meze tekutosti. Čtyři materiály byly české, hořečnato-vápenaté a jeden materiál čínský, deklarován jako sodný bentonit. Vliv různé doby máčení na výsledek meze tekutosti se stanovoval na suchém a prosetém materiálu, který byl před měřením máčen různě dlouhou dobu (1-15 dnů). Pro sycení vzorků byla použita destilovaná voda. Vliv různé objemové hmotnosti na výsledek meze tekutosti se stanovoval na lisovaných prefabrikátech o objemové hmotnosti sušiny cca 1650 kg/m3. Prefabrikáty byly před stanovením meze tekutosti zpracovány třemi různými způsoby (rozdrceny; rozplaveny; syceny). Ve snaze osvětlit děje uvnitř materiálu proběhlo na dvou použitých materiálech měření diferenciální termické analýzy (DTA). Toto měření bylo vyhodnoceno
doc. Zemanem z Masarykovy univerzity v Brně.
Měřením různě zpracovaných vzorků byl zjištěn vliv doby máčení na výsledky meze tekutosti. Pokud je materiál delší dobu v kontaktu s vodou jsou hodnoty meze tekutosti odlišné od původního, vodou nezatí-ženého stavu. Pro získání hodnověrných výsledků meze tekutosti bobtnavých jílů je bezpodmínečně nutné zpřesnit normovaný postup zkoušky.