Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Diplomové práce / Studium korelace mezi horninovými klasifikacemi a plynopropustnosti skalního masivu

Studium korelace mezi horninovými klasifikacemi a plynopropustnosti skalního masivu

Cílem této práce je studium korelace mezi horninovými klasifikacemi a plynopropustností skalního masivu. První teoretické části pojednávají o problematice propustnosti hornin v souvislosti s podzemním ukládáním plynu (zásobníky zemního plynu, úložiště oxidu uhličitého) a úložišti radioaktivních odpadu. Praktické části popisují průběh a výsledky z geologického průzkumu a in-situ experimentálního měření plynopropustnosti v Podzemním výukovém středisku Josef. Závěr práce je pak zaměřen na hledání souvislostí mezi vlastnostmi horninového prostředí, které jsou vyjádřeny pomocí horninových klasifikačních systémů, a plynopropustností skalních hornin.