Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Diplomové práce / Experimentální ověření množství sorbované vody při plném nasycení bentonitů

Experimentální ověření množství sorbované vody při plném nasycení bentonitů

Cílem práce je experimentálně ověřit množství vody v bentonitu při plné saturaci a porovnání tohoto množství v různých teplotách (25°C, 95°C a 110°C) při rozdílných objemových hmotnostech sušiny (1400 - 1900 kg/m3). Pro vyhodnocení byl vybrán nejprve stupeň nasycení a poté objemová hmotnost vody uvnitř vzorku. K experimentu byly použity testovací komory.
Pro experiment se vybraly dva materiály, kvůli následnému porovnání. První materiál, český hořečnato-vápenatý bentonit z lokality Rokle, byl nejprve vysušen při teplotě 60°C a poté proset na frakci 0-1 mm. Druhý materiál, aktivovaný bentonit (Sabenil 65), byl dodán firmou Keramost a.s.
Celý experiment se skládal z deseti sad po devíti vzorcích. Každá testovací sada se rozebrala poté, co vzorky dosáhly plné saturace.  
Výsledky u obou materiálů ukázaly, že čím vyšší je objemová hmotnost sušiny, tím větší je stupeň nasycení, který může přesahovat hodnotu jedna. Důvodem je specifické chování vody uvnitř bentonitu. Tento výsledek harmonuje s předchozími experimenty v laboratoři CEG a se zahraničními pracemi.
Závislost na teplotě byla pozorována u obou materiálů.