Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Diplomové práce / Charakteristika horninového prostředí štoly Josef

Charakteristika horninového prostředí štoly Josef

Cílem této práce je určit základní charakteristiky hornin ze štoly Josef. Ze štoly byly odebrány vzorky, na kterých byly následně metodami laboratorního zkoušení zkoumány vybrané vlastnosti. Zkoušky byly zaměřeny na základní mechanické vlastnosti hornin, které se používají při matematickém modelování horninového prostředí. Vzorky byly odebrány ze dvou míst a postihují dvě odlišné geologické formace, zastižené štolou. Granodiority z oblasti Mokrsko - západ a tufy z oblasti Čelina.
 Na vzorcích byla určena objemová hmotnost, pevnost v prostém tlaku, modul pružnosti a modul přetvárnosti. Při zkoušení pevnosti a modulu pružnosti se postupovalo podle ČSN EN 1926. Pevnost byla také zkoušena podle doporučené metody ISRM. Z výsledků zkoušek byly výpočtem stanoveny charakteristické hodnoty materiálových parametrů.
V závěru práce byly vypočtené charakteristické hodnoty použity k výpočtu napětí a deformací horniny v okolí nevystrojeného kruhového výrubu. Výpočet byl proveden analyticky pomocí vzorců mechaniky zemin a numericky pomocí programu Plaxis.