Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Diplomové práce / Analýza THM procesů in-situ experimentu Mock-Up-Josef

Analýza THM procesů in-situ experimentu Mock-Up-Josef

Tato práce se zabývá tvorbou počítačového modelu na bázi metody konečných prvků, který simuluje THM1 procesy. Jedná se o procesy, které by probíhaly v bentonitové bariéře chránící kontejnery s radioaktivním materiálem plánovaného hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Konstrukce počítačového modelu představuje In-situ experiment Mock-up Josef, který probíhá od 14. prosince 2012 v Centru experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT. Výsledkem této práce je model v programu Code Bright, a srovnání jeho výsledků s hodnotami naměřenými v průběhu experimentu. S přihlédnutím k použitým zjednodušením se výsledky tohoto počítačového model shodují s výsledky In-situ experimentu. Zpřesnění modelu by se dalo dosáhnout dalšími laboratorními zkouškami materiálů a podrobnou optimalizací parametrů ovlivňující nárůst bobtnacího tlaku.