Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Diplomové práce / Analýza THM procesů in-situ experimentu Mock-Up-Josef

Analýza THM procesů in-situ experimentu Mock-Up-Josef

Tato práce se zabývá tvorbou počítačového modelu na bázi metody konečných prvků, který simuluje THM1 procesy. Jedná se o procesy, které by probíhaly v bentonitové bariéře chránící kontejnery s radioaktivním materiálem plánovaného hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Konstrukce počítačového modelu představuje In-situ experiment Mock-up Josef, který probíhá od 14. prosince 2012 v Centru experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT. Výsledkem této práce je model v programu Code Bright, a srovnání jeho výsledků s hodnotami naměřenými v průběhu experimentu. S přihlédnutím k použitým zjednodušením se výsledky tohoto počítačového model shodují s výsledky In-situ experimentu. Zpřesnění modelu by se dalo dosáhnout dalšími laboratorními zkouškami materiálů a podrobnou optimalizací parametrů ovlivňující nárůst bobtnacího tlaku.

Novinky
Young Generation Meeting 2023
 
21.09.2023 Young Generation Meeting 2023

Na sklonku prázdnin se konal v areálu Podzemní laboratoře Josef seminář „mladých“ Y(A)GM 2023, věnující se problematice ukládání radioaktivních odpadů (RAO) a souvisejícím tématům.

Další novinky...