Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Bakalářské práce / Vliv výstavby tunelových staveb na vegetaci

Vliv výstavby tunelových staveb na vegetaci

Hlavním cílem této práce je určit možný vliv výstavby raženého díla (tunelové stavby) na vegetaci a posouzení závažnosti tohoto vlivu. Práce se zaměřuje na silniční tunely dokončené nebo rozestavěné na dálniční síti v České republice. V teoretické části práce je popsán způsob výstavby tunelů nejčastěji používanou Novou Rakouskou Tunelovací Metodou, možné vlivy výstavby na vegetaci se zaměřením na vliv poklesu hladiny podzemní vody a metody sledování zdravotního stavu vegetace (především stromů). Druhá část se zaměřuje na zhodnocení vlivu ražby na vegetaci na dokončených nebo rozestavěných tunelových stavbách. Jde o vyhodnocení dopadu výstavby tunelu Valík, tunelu Libouchec a tunelu Panenská a určení dosavadního vlivu výstavby tunelu Komořany na stavbě 513 Silničního okruhu kolem Prahy.