Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Bakalářské práce / Technologie výroby lisovaných bentonitových prefabrikátů a jejich dlouhodobé pevnostně-deformační chování

Technologie výroby lisovaných bentonitových prefabrikátů a jejich dlouhodobé pevnostně-deformační chování

Zneškodnění vysoce radioaktivního odpadu je v České republice velice diskutované téma. Jako nejpravděpodobnější řešení se v součastné době jeví jeho izolování v hlubinném úložišti po dobu i sta tisíců let. Jedním z mnoha konstrukčních prvků plnících bezpečnostní funkce po uložení odpadu je tzv. geotechnická bariéra, která se bude skládat z lisovaných bentonitových tvárnic.
Základním cílem této práce je ověřit pevnostní a reologické vlastnosti na vzorcích bentonitových tvárnic lisovaných různou rychlostí a při různé hustotě. Jako jediný materiál pro zkoumání byl zvolen přírodní neupravený bentonit z ložiska Rokle. Volba toho materiálu splňuje ekonomické a bezpečností aspekty pro jeho použití v hlubinném úložišti.
Teoretická část této práce obecně pojednává o problému vysoce radioaktivního odpadu a jeho uložením v hlubinném úložišti, kde pro konstrukci geotechnické bariéry bude použit materiál na bázi bentonitu.
Praktická část se skládá ze dvou dílčích výzkumů. První výzkum se zabývá změnou pevnostních vlastností bentonitových tvárnic vyrobených při různých rychlostech lisování. Druhý souběžný výzkum se zaměřuje na popsání reologického chování bentonitových tvárnic zatížených na 1/3 své meze únosnosti. Pro oba výzkumy jsou výsledky vyhodnoceny samostatně.