Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Bakalářské práce / Specifické chování bentonitů při zkoušce konzistenčních mezí

Specifické chování bentonitů při zkoušce konzistenčních mezí

Cílem této diplomové bakalářské práce je zhodnotit chování bentonitů při zkoušce konzistentních mezí. Zadání práce je rozděleno do třech částí. První část se zabývá měřením meze tekutosti na 7 různých typech bentonitů kuželovou penetrační metodou a Cassagrandeho miskou a stanovení rozdílů ve výsledcích mezi těmito zkouškami. Druhá část se zabývá vlivem doby máčení vzorku před zkouškou na výslednou mez tekutosti stanovenou kuželovou penetrační metodou. Třetí část popisuje vliv lisování a následného znovu nadrcení materiálu na stanovení meze tekutosti a to také kuželovou penetrační metodou. První část je vyhodnocena ze zkoušek naměřených v laboratořích CEG dříve a doplněné vlastním měřením. Ve druhé a třetí části se použily výsledky vlastních měření autora práce.