Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Bakalářské práce / Saturační schopnost bentonitu v závislosti na teplotě

Saturační schopnost bentonitu v závislosti na teplotě

Problém  radioaktivního odpadu je problém celosvětového měřítka a je nutné najít bezpečné řešení jeho zneškodnění. Nejpravděpodobnější způsob zneškodnění radioaktivního odpadu se předpokládá v hlubinném úložišti, kde bude odpad zajištěn multibariérovým systémem. Cílem této práce je výzkum jedné z těchto barier- geotechnické bariery, pro níž je předpokládán materiál na bázi bentonitu.
Předmětem této práce je zkoumání saturačních vlastností bentonitu v závislosti na teplotě při použití malých fyzikálních modelů. V dřívějším experimentu Mock-up.cz výsledky ukázaly, že po dostatečné době za stálého přísunu saturačního média a vlivu teploty se vlhkost v bentonitu ustálila a tím i saturační stupeň. Tento dřívější experiment byl však prováděn při teplotě 50-90°C v bariéře, proto bylo cílem této práce zjistit, zda se bude bentonit chovat stejně i ve vyšších teplotách.
První teoretická část pojednává o důvodu zkoumání tohoto materiálu, jakožto materiálu, který se předpokládá pro geotechnickou barieru v hlubinném úložišti.
Druhá praktická část pojednává o vlastním výzkumu, jeho průběhu a vyhodnocení.